Opvoeding vandaag

 

 

 

 

 

 

Nooit eerder was opvoeding zo in beweging als vandaag

 

Niet zozeer omdat de opvoeding op zich zo verandert, maar veeleer omdat waarvoor opgevoed wordt zo erg evolueert. Kinderen en jongeren komen in een heel andere wereld terecht dan volwassenen door wie ze worden opgevoed. Dit heeft niet enkel te maken met de complexiteit van de leefomgeving, maar veeleer met de inhoud van deze leefomgeving. Vooral ook de mogelijkheden nemen voortdurend toe, waardoor andere vaardigheden nodig zijn en nieuwe omgangswijzen worden aangesproken.

 

Concreet betekent dit dat de invulling van veel begrippen voortdurend in evolutie is. Zo ook is de invulling van veel gedrag in voortdurende verandering. Dit samen met de continue wijziging van de invulling van de realiteit en de organisatie ervan.

 

Van belang is dat de opvoeding hier op weet in te spelen en geen invullingen voorhoudt die bij deze begrippen, omgangswijzen en realiteiten vandaag niet meer passen. Beslist voor ouders geen gemakkelijke taak omdat hun invullingen nog passen bij begrippen, omgangswijzen en realiteiten met aan hun tijd gebonden inhoud.

 

Spel - realiteit


Uiteraard spelen ook vandaag kinderen. Hun spel heeft evenwel een heel andere inhoud gekregen, evenals hun manier van spelen en de spelrealiteit waarin dit spelen plaatsvindt. Ouders kunnen zich hier vaak erg veel zorgen over maken. Evenwel zitten in de spelinhouden, de speelwijzen en de spelvormen vele verwijzen naar de volwassen leef- en werkinhouden, leef- en werkwijzen en leef- en werkvormen die juist de aantrekkingskracht vormen voor het kind. Via imitatief gedrag wil het kind toegang en aansluiting vinden tot die volwassen wereld.

 

Eenheid - verscheidenheid


Jongeren vandaag leven in een meer personalistische cultuur dan volwassenen deden. Volwassenen voelden zich vaak verplicht aan meer formele omgangsvormen die ook in hun omgeving gebruikelijk en zichtbaar waren. Van jongeren vandaag wordt meer verwacht dat ze hun eigen gezicht en aanvoelen tonen, jongeren wensen ook dichter bij zichzelf te leven binnen een wereld waarin een eigen richting uitgaan ook meer gebruikelijk en zichtbaar is, omdat het ook meer kan en kansen krijgt. Van een wereld waarin verscheidenheid verzwakking betekende, niet kon onderkend worden en geen ruimte kreeg, evolueren we naar een wereld waarin verscheidenheid versterking betekent, kan onderkend worden en ruimte krijgt.

 

Extern - intern


Van een wereld waarin principes,  realiteiten en het collectieve centraal stonden, evolueren we naar een wereld waarin het emotionele, het persoonlijke en relationele centraal staan. Dit houdt een heel andere begrips-, realiteits- en gedragsinvulling in. Jongeren voelen dit intu´tief aan als vanzelfsprekend, volwassenen voelen deze evolutie vaak minder aan, het is vreemd voor hen. Ouders denken in dit verband vaak nog in termen van wat moet (principes), wat is (realiteiten), wat wordt verwacht (collectieve). Jongeren denken eerder in termen van wat wordt ervaren (emotionele), van waaraan behoefte of wat gewenst wordt (persoonlijke) en wat gezocht wordt en door hen geboden wordt (relationele).

 

Zelf bewust worden invullingsverschillen ouder - kind

 

 

Bron : www.opvoeding.be Themanummer E-Magazine Ontwikkeling & Begeleiding

 

 

 

 

 
    

Hoe relevant is voor mijn kind wat voor mij als ouder relevant is ?