Dorp werd stad : uitdagingen

voor jongeren vandaag

 

 

 

 

 

M e t a f o o r

 

De metafoor die in ťťn beeld de uitdagingen waar jongeren vandaag voor staan wellicht best kan samenvatten is deze van de stad. Ze vervangt in dit perspectief de eerdere voorstelling van het dorp waar jongeren voorheen mee te maken kregen. Waar een dorp nog overzichtelijk en duidelijk  was, is een stad veel complexer en meer onduidelijk.

 

O v e r v l o e d

 

Jongeren ontmoeten vandaag een overvloed aan mogelijkheden en kansen, maar krijgen tegelijk te maken met beperkingen en risico's. De veelheid maakt het tegelijk complex en onduidelijk. Wat te kiezen, waarheen te gaan, welke doelen te stellen. Zoals in een stad zijn er vele mogelijkheden, maar tegelijk vele beperkingen. Je kan niet overal heen, je kan niet overal zijn, veel blijft onbekend en niet toegankelijk. Tegelijk kan je op een eigen deelterrein zinvol functioneren en je persoonlijk ontwikkelen. Je plaatst zelf je eigen focus, waar het voor je om draait.

 

V e r s c h e i d e n h e i d

 

Jongeren ontmoeten vandaag zoals in de stad een grote verscheidenheid. Dit in tegenstelling tot voorheen zoals in het dorp waar veel uniformiteit werd aangetroffen. Om iemand te zijn zal het minder een kwestie zijn van je identificeren met de omgeving, maar meer een kwestie zijn om je te profileren om iemand te zijn voor je zelf en je omgeving. Daardoor zal je je trachten te onderscheiden, waardoor de verscheidenheid nog toeneemt. Het je doelen stellen zal toelaten je identiteit te bepalen. De samenleving legt geen identiteit op, die construeer je zelf op basis van eigen keuzes en opties. In functie hiervan bouw je zelf een sociaal netwerk uit, dit waar je voorheen automatisch inherent deel uitmaakte van een bepaalde groep.

 

R e a l i s a t i e p l a t f o r m e n

 

Waar je als jongere appeleert om meer vrijheid en vooral ruimte en middelen, ook communicatie- en expressiemiddelen en -media om zich in die context te kunnen realiseren, merk je dat de samenleving hierin meegaat. Geen verplichting, druk of dwang, maar vrijheid en ruimte om zich te kunnen waarmaken. Hiertoe biedt de samenleving zoals in een stad meer realisatieplatformen dan voorheen : reŽel, virtueel, lokaal en globaal. Wat reŽel niet lukt kan virtueel worden overgedaan met meer en nieuwe kansen op succes, effect en respons. Virtualiteit of het dubbel worden meer realiteit of worden zelfs het origineel. Realiteit ontstaat dan pas en wordt dan pas van tel als ze in de voorstelling te voor schijn komt.

 

A f w e g i n g

 

Tegenover zoveel vrijheid als vertrek- en uitgangspunt staat anderzijds het afgewogen en afgerekend worden als eindpunt, dit onder meer op vlak van sterk, mooi, slagen, kunnen en succesvol zijn. De aanwezige ruimte in de aanvang gaat samen met begrenzende evaluatie op het einde. De samenleving legt je niks meer op of stelt geen standaard verwachtingen. Je aanwezige inzetbaarheid (Frans), merkbare nuttigheid en functionaliteit (Amerikaans) en zelfgekozen autonomie (Engels model of trend) daar gaat het om. Als jongere zal je jezelf moeten profileren en je laten opmerken om van tel te zijn zoals in een stedelijke omgeving.

 

K w a l i t e i t

 

Er wordt niet zoals vaak in het dorp macht of druk op je uitgeoefend vanuit aanwezige eenvormige verwachtingen. Het gaat veeleer zoals in een stad om je dienstbaarheid en je gebruikswaarde die worden bepaald op basis van je herkenbare kwaliteiten en de kwaliteit ervan die je zelf ontwikkelde.

 

E i g e n   t r a j e c t

 

Je zelf kunnen maken en je waarmaken in de samenleving daar gaat het zoals in een stad om. Daartoe zal je zelf een traject moeten uittekenen en weten afleggen. Waar je het dorp nog kan overzien, vraagt de stad om je onder te dompelen en er iets van te maken. Dit kan op zeer verscheiden wijze. Niet enkel door je sterk op te stellen, maar ook kwetsbaar.


P o l a r i s a t i e

 

Als keerzijde van de huidige evolutie is er evenwel een toenemende polarisatie merkbaar. Wat je enerzijds kan helpen en middel kan zijn, kan zich anderzijds tegen je keren en rem zijn, dit tegelijk meer en sneller dan voorheen. De vrijheid die samengaat met afweging en afrekening, de geringere verwachting en overmacht die samengaan met je profileringsnood en je dienstbaar maken, je toegenomen communicatie- en informatiemogelijkheden die gepaard gaan met grotere zichtbaarheid en taxatie, de veelheid waardoor de vorm is losgekomen en de inhoud meer nabij komt, maar tegelijk vormen meer noodzakelijk maakt om expressie van inhoud mogelijk te maken.


H e r k e n b a a r ?

 

Geef aan wat je in de tekst hiervoor herkent.

 

Bron : www.opvoeding.be Themanummer E-Magazine Ontwikkeling & Begeleiding

 

 

 

 

    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beeld laat toe de uitdagingen samen te vatten waar jongeren vandaag voor staan:

dorp werd stad

             
             
Opvoeding.brussels is recent van start gegaan.                                                                  info@opvoeding.brussels            

              Elke week zal een nieuw opvoedingsthema aan bod komen.

              De keuze van dit opvoedingsthema zal steeds op een of andere manier aansluiten bij de actualiteit.

              Het doel is hierbij telkens onderzoek over dit opvoedingsthema te vertalen naar de opvoedingspraktijk voor een breed publiek.

(Omgevings)gevoeligheid

Kinderen vertonen verschillen in gevoeligheid tegenover hun omgeving

Hierdoor kunnen gunstige of ongunstige invloeden van de omgeving bij kinderen minder of meer doordringen.    meer

Anders kijken, anders doen

Hoe een kind een situatie of gebeuren ervaart,
zal in sterke mate zijn reactie bepalen.

 

meer

 

Subsidiariteit in de opvoeding

Subsidiariteit is een algemeen gebruikt beginsel dat voorrang geeft aan het kleinste doel of middel.

Ook in de opvoeding kan dit beginsel nuttig zijn.

meer

Begrenzers   Wie of wat stopt me ?

Als jongere kan je voor de opgave staan jezelf af te remmen en te begrenzen. Wie of wat stopt me dan ?

Hoe minder gunstig drink-, eet-, rook-, impulsief-, pest- of ander gedrag onder controle krijgen ?

meer

Communicatieve ontwikkeling

In de opvoeding is er veel aandacht voor taal- en gedragsontwikkeling van het kind. Minder aandacht is er voor hoe communicatie zich ontwikkelt.

Door hier meer op in te zetten zou het kind zichzelf expressief beter kunnen uiten en moeilijkheden meer communicatief weten aanpakken.  meer

Pesten cognitief benaderd

Pesten doet zich niet zomaar voor.  Vraag is : wat  onderliggend aanwezig is ? 

Dit betekent niet zozeer ingaan tegen pesten, maar focussen op erbij horende gedachten om tot verandering te komen.        

meer

Ondersteunen eerder dan begrenzen

Als ouder kom je gemakkelijk bij begrenzen uit.

Hoe ondersteunen meer kansen geven ?

Hoe controle door je als ouder verleggen naar controle door jongere zelf ?    meer

Postview & Preview volgende weken :

Ontwikkelingsongunstige opvoedings- relaties

Niet alle opvoedingsrelaties ouder-kind zijn ontwikkelingsgunstig.

Hoe een ontwikkelingsongunstige relatie vermijden ?

Veelal heeft het te maken met een te.   meer

Opvoeding vandaag

Hoe relevant is voor mijn kind wat voor mij als ouder relevant is ?     meer

  Klein geleerd, groot toegepast

  Sociale ervaringen in eigen kring 

  zet de jongere om tot sociale kennis 

  die zijn later gedrag in de samenleving kenmerkt.

  meer